Muut artikkelit

Jaa sisältö:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kaikki mitä sinun tulee tietää digitaalisesta ulkomainonnasta.

Tällä hetkellä monet toimijat suunnitellevat jo kovaa vauhtia ensi vuoden markkinointiaan. Markkinointi, kuten moni muukin asia yhteiskunnassa on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä viimeisten vuosien aikana. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että mainostajat joutuvat entistä enemmän miettimään mitä mainoskanavia käytetään sekä mihin ja miten niitä käytetään.

Digitaalisuus on vähentänyt perinteisten painettujen medioiden käyttöä viime vuosina merkittävästi. Esimerkiksi painettujen sanomalehtien mediamainonnan panostukset laskivat vuonna 2018 (-11%) ja vuonna 2019 (-9%), kun vastaavasti taas ulkomainonnan panostukset kasvoivat vuonna 2018 (+15%) ja vuonna 2019 (+19%).

Lähde: Kantar TNS, tutkimus mediamainonnan muutos – 2018 ja 2019.

Törmäämme asiakkaiden kanssa keskustellessa usein kysymykseen, että missä meidän tulisi markkinoida, kuinka paljon ja miten. Yhtä yleispätevää vastausta tähän kysymykseen ei ole. Mainoskanavien valinnassa sekä painotuksissa korostuu kuitenkin keskeisesti mainostajan omat tarpeet sekä tavoitteet. Yhtenä yleisenä ohjeena kuitenkin voidaan todeta, että käyttämällä monikanavaisesti erilaisia mainoskanavia – päästään aina parhaaseen lopputulokseen. 

Tämän takia halusimme kirjoittaa mahdollisimman tyhjentävän artikkelin siitä, mitä kaikkea juuri sinun tulee tietää digitaalisesta ulkomainonnasta sekä mihin kaikkeen digitaalinen ulkomainonta soveltuu. 

Kolme tärppiä, miksi juuri digitaalinen ulkomainonta kannattaa ottaa omaan mediavalikoimaan.

1. Ulkomainonnan tavoittavuus on kiistatonta. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomen johtava tutkimuskeskus Kantar TNS toteutti tutkimuksen, jossa tutkittiin ulkomainonnan mittaamista sekä tuloksia. Kyseisen tutkimuksen mukaan ulkomainonta tavoittaa 97 prosenttia väestöstä. Tavoittavuuden osalta ulkomainonnan taakse jäivät mm: verkko, tv, suoratoistopalvelut, internet, sanoma- ja aikakauslehdet sekä radio. Täten ulkomainonta soveltuu erinomaisesti minkä tahansa kohderyhmän tavoittamiseen iästä tai yhteiskuntaluokasta riippumatta. 

2. Ulkomainonnan vaikuttavuus on korkea. Tämän takaavat rauhallinen mediaympäristö sekä isot ja näyttävät mainospinnat. Myös vaihtuvasisältöisyys mainoksien välillä ja/tai liikkuvien elementtien käyttäminen mainoksissa luo vuorovaikutteisuutta mainoksen ja ihmisen välillä sekä täten kiinnittää tutkitusti paremmin ihmisen huomiota mainontaan. Kantar TNS totesi vuonna 2019 myös tutkimuksessa, että: Kun ihmiset liikkuvat ulkona, he eivät ole kongnitiivisesti niin kuormittuneita kuin sanomalehteä lukiessaan tai netissä surffatessaan. Kaduilla pitää toki keskittyä liikenteeseen, mutta muuten ihmisillä on enemmän resursseja havainnoida ympäristöä. Siksi he havaitsevat mainoksia helpommin.” Monen tutkimuksen mukaan myös merkittävä osa ihmisistä kokee digitaaliset ulkomainoslaitteet luonnolliseksi osaksi kaupunkiympäristöä sekä näin ollen heillä on positiivinen mielikuva mainosvälineistä.

3. Massamedian tavoittavuus ja verkkomedian ketteryys. Suuret kontaktimäärät yhdistettynä digitaalisuuden mahdollistamaan ketterään kohdentamiseen sijainnin, päivän tai vaikka kellonajan mukaan mahdollistavat ulkomainonnalle jopa verkkomedian ketteryyden. Lisäksi digitaalisuus mahdollistaa myös erilaisten mainosaineistojen käyttämisen sekä niiden tehokkaan kohdentamisen. Digitaalinen ulkomainonta pystyy myös hyödyntämään jo erinomaisesti nykyaikaisia teknologioita, josta esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi: dynaamista mainoskampanjaa. Dynaamisessa mainoskampanjassa mainossisältö päivittyy automaattisesti, jotakin ulkoista lähdettä käyttäen (esim. mainosmateriaali päivittyy vallitsevan säätilan mukaan).

Digitaalinen ulkomainonta on nykyaikainen sekä innovativiinen massamedia.

Korkealuokkainen digitaalisen ulkomainonnan mediaostaja Ocean toteutti tutkimuksen, jossa se tutki ulkomainontaa monesta eri lähtökohdasta. Tutkimukseen osallistui mediatoimistojohtajia sekä asiantuntijoita ulkomainonnan sektorilta yhteensä 204 henkilöä. Tutkimuksessa esiin nostettuja pointteja:

  • Kilpailijoihin verrattuna ulkomainonta on kehittynyt, jännittävä ja innostava. 
  • Ulkomainonnan koetaan olevan innovatiivisin, luovin ja joustavin media markkinoilla. 
  • Digitaalinen ulkomainonta koetaan teknologian ohjaamaksi mediaksi, joka lähestyy verkko- ja mobiilimainonnan tasoa. 

Mihin kaikkeen ulkomainonta sitten soveltuu ? 

” Ulkomainonta soveltuu kaikkeen vaikuttamiseen. Haluttiinpa sitä kutsua markkinoinniksi tai viestinnäksi. Keskeistä on se, että asiakkaan pyrkimyksenä on saada haluamansa viesti mieleenpainuvasti mahdollisimman laajalle määrälle ihmisiä esille.”

Tutkimus mediamainonnan muutoksista, vuonna 2018 - Kantar TNS.

Suomen johtava tutkimusyritys Kantar TNS tutkii vuosittain mediamainonnan muutosta eri mediaryhmissä. Tutkimuksessa on selvitetty mediaryhmän osuus kokonaismarkkinassa sekä mediaryhmän mainonnan määrän muutosta verrattuna edelliseen vuoteen.

Mediamainontaan käytettiin vuonna 2018 yhteensä 1 246 miljoonaa euroa ja mainonnan kokonaismäärä kasvoi +2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot.  

Mediaryhmien osuuksia perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkasteltaessa mainonnan panostukset nousivat kaikissa muissa mediaryhmissä paitsi painetussa mediassa. Suurin osuus on verkkomedialla (34 %). Mediaryhmistä prosentuaalisesti eniten kasvoi ulkomainonta (+15 %).

Tutkimus mediamainonnan muutoksista, vuonna 2019 - Kantar TNS.

Mediamainontaan käytettiin vuonna 2019 yhteensä 1 259 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä kasvoi +1,2 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantarin kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot. 

Mediaryhmien osuuksia perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkasteltaessa mainonnan panostukset kasvoivat radiossa, verkkomediassa sekä elokuva- ja ulkomainonnassa verrattuna vuoteen 2018. Printissä ja televisiossa panostukset puolestaan laskivat. Messumainonnan määrä pysytteli miltei edellisvuoden tasolla. Prosentuaalisesti eniten kasvoi ulkomainonta (+19 %). Suurin osuus mainonnan määrästä on verkkomedialla (37 %).

Haluatko lisätietoja digitaalisesta ulkomainonnasta vai varata jo ensi vuodelle mainoskampanjan ? Voit tarkastella ostajan oppaitamme, tutustua tarkemmin mainoslaiteverkostoomme tai ottaa suoraan yhteyttä meihin alla olevista linkeistä.